table width='100%'>Reloj Blog GratisDiseño Web

dilluns, 6 de març de 2017

Apple 2

La família d'ordinadors, Apple II va ser la primera sèrie de microordinadors fabricada per Apple Computer, cap al final dels anys 1970 Fins a La meitat dels 1980. Els Apple II és basaven en una arquitectura de 8-bits la CPU 6502. Era completament diferent dels posteriors models Macintosh d'Apple, su creador va esser Steve Wozniak, junt amb Steve Jobs.

Abans de fabricar l'Apple II, havia existit l'Apple I, que era un ordinador que és vènia en forma de circuit imprès amb uns 30 xips, al qual s'havia d'afegir 1 font d'alimentació I ALTRES components. No se'n van fabricar Grans quantitats; però ja incorporava d'algunes de les caràcterístiques que van fer què l'Apple II fos 1 Èxit: la Combinació d'1 teclat a un microprocessador i un monitor.

L'Apple II va ser el primer microordinador produit a gran escala. Va ser Molt popular entre a els Usuaris domèstics; però también, a menor escala, va ser Venut también a Usuaris de negocios, per a aplicacions empresarials. Aixó va ser possible Mercès a la introducció del primer full de càlcul per ordinador, que s'anomenà VisiCalc. Després del llançament del VisiCalc, els vens de l'Apple II és van disparar de manera exponencial, ha que durant 2 anys és va Vendre exclusivament per a l'Apple II.

Apple 1

El Apple I fue uno de los primeros computadores personales, y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak1 2 originalmente para uso personal. Un amigo de Steve Wozniak, Steve Jobs, tuvo la idea de vender el computador. Fue el primer producto de Apple, demostrado en abril de 1976 en el Homebrew Computer Club en Palo Alto, California.

Fundació Intel Corporation

Intel Corporation és el major fabricant de circuits integrats del món, segons la seva xifra de negoci anual.4 La companyia nord-americana és la creadora de la sèrie de processadors x86, els processadors més comunament trobats en la majoria de les computadores personals. Intel va ser fundada el 18 de juliol de 1968 com Integrated Electronics Corporation.

Circuit integrat

Un circuit integrat és una pastilla o xip on es troben tots els components electrònics necessaris per realitzar una funció. Aquests components estan formats, principalment, per condensadors, díodes, resistències i transistors.
El primer circuit integrat el va desenvolupar el 1958 Jack Kilby quan treballava per Texas Instruments.

Transistor


El transistor és un dispositiu electrònic semiconductor utilitzat per lliurar un senyal de sortida en resposta a un senyal d'entrada. Fa també de amplificador, oscil·lador, commutador o rectificador.

Eniac

Va ser un dels fins generals electrònics primeres computadores fetes. Va ser Turing complet , digital, i podria resoldre "una gran classe de problemes numèrics" a través de la reprogramació.Encara ENIAC va ser dissenyat i utilitzat principalment per calcular l'artilleria taules de cocció per al exèrcit d'Estats Units  Laboratori d'Investigació Balística , els seus primers programes van incloure un estudi de la viabilitat del arma termonuclear . 

Colossus

Colossus va ser un conjunt de ordinadors desenvolupats per British desxifradors en 1943-1945 per ajudar en el criptoanàlisi del xifrat Lorenz . Colossus s'utilitzen vàlvules termoiòniques (tubs de buit) per dur a terme de Boole i les operacions de recompte. Colossus és per tant considerat  com la primera del món programable , electrònic , digital, ordinador, tot i que va ser programat per interruptors i endolls i no per un programa emmagatzemat va ser dissenyanat per Tommy Floweers.

Colossus.jpg